MM-tilitarkastus

MM Tilintarkastus Oy hoitaa tilintarkastajan tehtäviä. HT-tilintarkastus vuodesta 1978 alkaen.  Toimintaa valvoo PRH:n tilintarkastusvalvonta.

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu lakisääteinen tilintarkastus sekä erilaiset lain vaatimat lausunnot, kuten autoilijoille lausunnot liikennelupaan sekä monet lausunnot yritysjärjestelyjen yhteydessä.

Yhteisön on valittava ammattitilintarkastaja, jos seuraavat ehdot täyttyvät kahtena peräkkäisenä vuonna:

  • liikevaihto on yli 200.000 euroa
  • tase yli 100.000 euroa
  • henkilöstö 3 henkilöä, jos kaksi tekijää edellisistä täyttyy

Kuitenkin jos osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on määräys tilintarkastuksesta, sitä on noudatettava.

Asunto-osakeyhtiössä em. rajojen lisäksi asuntojen määrän ollessa yli 30 tarvitaan tilintarkastaja. Rajojen alittuessa voidaan asunto-osakeyhtiössä tilintarkastajan sijaan valita toiminnantarkastaja.

Yhdistyksissä on aina valittava tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. Tilintarkastaja on valittava jos rajat ylittyvät

MM-Tilintarkastus Oy

Järvikatu 3, Pl82
62900 Alajärvi
Martti Matintupa, HT, KLT

martti@mm-tilit.fi
040-725 1269

 

Alajärven kirjanpitopalvelu on 1.1.2023 alkaen osa Tilitoimisto Salo Oy:tä 

Scroll to Top